ریشه‌های خشونت را باید در ساختارهای اجتماعی جست و نه اندیشه‌ها

سارا شریعتی سید قطب ریشه‌های خشونت را باید در ساختارهای اجتماعی جست و نه اندیشه‌ها

از نظر من با رویكردی جامعه‌شناختی برای توضیح خشونت و تكفیر در آثار سید قطب باید به دلایل عینی (objective) خشونت در این جوامع توجه كرد و به دلایل جامعه‌شناختی و ذات‌زدایانه به اینكه اندیشه به خشونت گرویده می‌شود، توجه كرد. خشونتی كه سید قطب روی كاغذ می‌آورد، حاصل ساختارهای استعماری و استبدادی و طبقاتی […]