مقاله ادیان و مفهوم ذات غایی از سید حسین نصر و جان هیک

 این مقاله حاصل گفتگویی با دکتر نصر و جان هیک ، توسط عدنان اصلان می باشد که به پلورالیسم و گفتگوی ادیان می پردازد . ترجمه آن توسط احمدرضا جلیلی انجام شده است .

مقاله تاملاتی درباره اسلام و اندیشه مدرن از سید حسین نصر

مقاله حاضر از سید حسین نصر ، کوششی است برای نشان دادن شکاف پُر نشدنی میان اسلام و اندیشه مدرنیته.

مقاله حاضر از سید حسین نصر ، کوششی است برای نشان دادن شکاف پُر نشدنی میان اسلام و اندیشه مدرنیته. چکیده: نسبت میان اسلام و مدرنیته، از آغاز رویارویی مسلمانان با غرب، یکی از مشکل سازترین مسائل بوده است. برخی از متفکران مسلمان تلاش کرده اند تا با رجوع به منابع معتبر اسلامی، شواهدی دال […]

دیدگاه های مذهبی اسلامی درباره فرگشت داروینی

دیدگاه های مذهبی اسلامی درباره فرگشت داروینی

در این مقاله رویکردهای متفاوتی که علمای اسلام در مقابل نظریه داروین از زمان آغاز آن در 1859 اقتباس کرده‌اند، با توجه به استدلال‌های الهیاتی که، به طور صریح یا ضمنی در آنها به کار گرفته شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. طیف گسترده‌ای از دیدگاه‌ها و استدلال‌ها از رد کامل تا پذیرش کامل مورد […]

سید حسین نصر : شوخی‌ای به نام روشنفکری دینی

سید حسین نصر : شوخی‌ای به نام روشنفکری دینی

سید حسین نصر : کلمهٔ روشنفکری ترجمهٔ یک واژهٔ فرنگی است و به نهضتی برمی‌گردد که در قرن هجدهم در فرانسه آغاز شد. آن‌ها خودشان را Intellectuel می‌نامیدند و سخن از عصر روشنایی و age of enlightenment age des lumieres به میان می‌آوردند که به معنای تجددگرایی محض بود. بیشتر افرادی هم که به این مکتب پیوستند […]

مقاله ارتباط هنر و معنویت اسلامی از سید حسین نصر

هنر اسلامی

 اگر با دیده بصریت به تجلیات متنوع هنر اسلامی در گستره وسیع زمان و مکان نظر افکنیم، پرسشی که خودنمایی میکند این است که سر منشأ اصول وحدت بخش این هنر را کجا باید جست. این مقاله از پروفسور نصر با ترجمه رحیم قاسمیان می باشد.