نشست زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان

نشست زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان

نشست «زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان» سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سه سخنرانی توسط حمیدرضا جلائی پور، الکساندر آزادگان و سید جواد میری ارائه شد.

میزگرد نقد و بررسی کتاب وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناسی

گروه جامعه شناسی کشورهای اسلامی کتاب وهابیت و خشونت گرایی اسلامی از منظر جامعه شناسی نوشته سید جواد میری عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی را نقد و بررسی کردند. این نشست یکشنبه ۵ دی ماه با حضور بیژن عبدالکریمی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران شمال، حسن محدثی عضو هیات علمی […]

نشست روشنفکری دینی با حضور سید جواد میری و داود مهدوی‌ زادگان

نقد و بررسی جامعه شناختی و فلسفی روشنفکری دینی و ارتباط آن با آکادمی و رکود در علوم انسانی

نشست نقد و بررسی جامعه شناختی و فلسفی روشنفکری دینی و ارتباط آن با آکادمی و رکود در علوم انسانی حجت السلام داود مهدوی‌زادگان | دکتر سید جواد میری | آذر ۹۴