مستند ویدئویی سید احمد فردید با عنوان «فردید به روایت فرنو»

مستند ویدئویی سید احمد فردید با عنوان «فردید به روایت فرنو»

«فردید به روایت فرنو» نام اولین برنامه ی مستندی است که از دکتر سید احمد مهینی یزدی معروف به سید احمد فردید ساخته شده است، نکته ی جالب این مستند ویدئویی پخش نخستین بار قسمت هایی تصویری از درس‌های تلویزیونی احمد فردید است. این مستند که توسط سایت سیمافکر تهیه شده، گفتگویی با بهروز فرنو مدیر […]