گفت‌و‌گوی دکتر سیدمحمدتقی چاوشی و دکتر محمدعلی مرادی

پرسش اصلی در این نشست ماهیت و شرایط امکان نقد به مثابه تفکر در سنت فلسفه اسلامی است. استادان مدعو در نشست حاضر در دو محور مذکور اختلاف جدی دارند. از یک سو دکتر مرادی نقد به مثابه تفکر را پرسش مداوم و حتی گونه‌ای آنارشی می‌داند و شکل‌گیری آن را منوط به تبدیل «منِ» […]