نشست اخلاق جنگ و صلح با حضور سعید حجاریان، داود فیرحی و جواد حیدری

نشست اخلاق جنگ و صلح با حضور سعید حجاریان، داود فیرحی و جواد حیدری

رویای صلح جاودانه جهانی کانت با توجه به شرایطی که در آن به سر می‌بریم، چندان واقع نگرانه به نظر نمی‌رسد، در گوشه و کنار جهان به ویژه منطقه خاورمیانه جنگ به انحای گوناگون در جریان است و از این‌رو ضرورت دارد اگر نمی‌شود نجنگید، دست‌کم با اخلاقیات جنگ آشنا شویم. این موضوع نشستی بود […]

دستاورد صدسالۀ روشنفکران سیاسی ما، سعید حجاریان و مصطفی ملکیان (۲)

دستاورد صدسالۀ روشنفکران سیاسی ما، سعید حجاریان و مصطفی ملکیان

به نقل از: بخش دوم گفت‌وگوی سعید حجاریان و مصطفی ملکیان در آخرین شماره اندیشه پویا  پرسش مصطفی ملکیان از سعید حجاریان: دستاورد صدسالۀ روشنفکران سیاسی ما چیست؟

نقد و بررسی کتاب نسبت روشنفکری دینی و اخلاق

با حضور مصطفی ملکیان، سروش دباغ، محمدمنصور هاشمی و سعید حجاریان

جلسه نقد و بررسی کتاب « نسبت روشنفکری دینی و اخلاق » نوشته سروش دباغ با حضور مصطفی ملکیان، سروش دباغ، محمدمنصور هاشمی و سعید حجاریان موسسه معرفت و پژوهش | ۲۶ خرداد ۸۹