گزارشی از سخنرانی مصطفی ملکیان در نشست بررسی کتاب لبه تیغ اثر سامرست موام

گزارشی از سخنرانی مصطفی ملکیان در نشست بررسی کتاب لبه تیغ اثر سامرست موام

در یکی از آخرین روزهای خرداد ۱۳۹۵ و پس از مطالعه کتاب «لبه تیغ» اثر سامرست موآم، همراه با اعضای گروه کتابخوانی انجمن فرهنگی افراز دیداری با استاد مصطفی ملکیان داشتیم و پس از اظهارنظر اعضای گروه، وی نیز سخنانی ایراد کرد که در ادامه پیش روی خوانندگان عزیز قرار می‌گیرد. استاد ملکیان، در سخنان […]