معرفی شماره ۱۵۷ نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت»

معرفی شماره ۱۵۷ نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت»

ویژه‌نامه‌ی برای «فلسفه‌ی میان‌فرهنگی» شماره جديد فصلنامه اطلاعات حكمت و معرفت منتشر شد. فلسفه ميان فرهنگي اگرچه گاهي از آن به عنوان يك رشته و شاخه فلسفي سخن رفته است اما رويكرد عمده در تعريف آن، به عنوان يك رهيافت است كه با تعابير مختلفي مانند بينش، برنامه تنظيمي و يا تعهد اخلاقي، از آن […]