معرفی و بررسی کتاب زوال پدر سالاری در سلسله نشست های گفتار و اندیشه

معرفی و بررسی کتاب زوال پدر سالاری در سلسله نشست های گفتار و اندیشه

شانزدهمین جلسه از سلسله نشست های گفتار و اندیشه با موضوع معرفی و بررسی کتاب زوال پدر سالاری و با حضور نویسنده کتاب دکتر محمدامین قانعی راد در دفتر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی شورای منطقه فارس در مهرماه برگزار گردید.