گزارشی از کتاب محمد و امپراتوری‌های ایمان

گزارشی از کتاب محمد و امپراتوری‌های ایمان

گزارشی از کتاب محمد و امپراتوری‌های ایمان ایمان تاجی محمد و امپراتوری‌های ایمان با عنوان فرعی پدید آمدنِ (فرآوری، به ترجمه‌ی زهیر میرکریمی) پیامبر اسلام[1] نوشته‌ی شان ویلیام انتونی[2] است که در 287 صفحه توسط انتشارات دانشگاه کالیفرنیا در سال 2020 منتشر شده. به نوشته‌ی یکی از پژوهش‌گران[3] انتونی زمانی که در سال 2013 به […]