یك زندگی معنادار ، پیتر سینگر

یك زندگی معنادار ، پیتر سینگر

درگذشتِ یكی از مهمترین و تاثیرگذارترین اشخاصی كه در حوزه حقوق حیوانات فعالیت می­كرد، می­توانست بار دیگر مباحث عدیده­ای را مورد توجه قرار دهد و توجهات را به خود جلب نماید، لیكن در 13 سپتامبر 1998 زمانی كه او –یعنی هنری اسپیرا- فوت كرد، درگذشت ایشان متاسفانه اصلاً مورد توجه واقع نگشت و توجهات را […]