فیلم گفتگوی پیتر سینگر و ریچارد داوکینز درباره خوردن حیوانات

فیلم گفتگوی پیتر سینگر و ریچارد داوکینز درباره خوردن حیوانات

هم‌اندیشی پیتر سینگر و ریچارد داوکینز (دو تن از متفکرین معاصر) درباره ستم به حیوانات، دامداری صنعتی و شباهت آن با برده داری.

ریچارد داوکینز را فراموش کن ؛ نوشتاری از زهیر باقری نوع پرست

ریچارد داوکینز را فراموش کن ؛ نوشتاری از زهیر باقری نوع پرست

ریچارد داوکینز علاوه بر مخالفان مذهبی، مخالفان خداناباور بسیاری نیز دارد. در بین مخالفان خداناباور او فیلسوف های زیادی به چشم می خورند. یکی از این مخالفان جان گری است، خداناباوری که ریچارد دواکینز و خداناباوران شبیه یا پیرو او را اونجلیکال می نامد. در ادامه به چند نقد خداناباوران به داوکینز اشاره میکنم و […]