رگ حرف ۴، عاشق فسنقری باش و لطفی گوش بده!

رگ حرف 4، عاشق فسنقری باش و لطفی گوش بده!

عاشق فسنقری باش و لطفی گوش بده! آیا «معمولی بودن» به «فاشیسم» ختم می‌شود؟

رگ حرف ۱، آهای! کلمه است باد هوا که نیست

رگ حرف ۱، آهای! کلمه است باد هوا که نیست

این، نخستین شماره‌ از مجموعه‌ نوشتارهایی است با عنوان ثابت «رگِ‌ حرف». این عنوان از شعر سهراب سپهری (خورشیدی۱۳۵۹-۱۳۰۷) شاعر، نویسنده و نقاش ایرانی -که خدا رحمتش کند و نور به قبرش ببارد- گرفته شده است: «و گاه در رگ یک حرف خیمه باید زد» (از شعر مشهور «مسافر»). ما نمی‌دانیم آن مرحوم از این […]

رگ حرف ۱۱ ، آیا مروّت با دوستان همیشه نشانه اخلاقی بودن است؟

رگ حرف 11 ، آیا مروّت با دوستان همیشه نشانه اخلاقی بودن است؟

چه انسان شریفی است! آیا مروّت با دوستان همیشه نشانه اخلاقی بودن است؟ واعظان و عالمان اخلاق بارها گوشزد کرده‌اند که از داوری در باب دیگران پرهیز باید کرد. این، در کل، توصیه بجایی است. اصولا تا ضرورت پیدا نکند بهتر است از داوری، چه مثبت و چه منفی، در باب دیگران پرهیز کرد. اما […]

رگ حرف ۱۰ ، آیا تغییر عقیده همیشه نامطلوب است؟

رگ حرف 10 ، آیا تغییر عقیده همیشه نامطلوب است؟

ولش کن ثبات ندارد! آیا تغییر عقیده همیشه نامطلوب است؟

رگ حرف ۳، چگونه بی هیچ ردّپایی، سرقت علمی کنیم؟

رگ حرف ۳، چگونه بی هیچ ردّپایی، سرقت علمی کنیم؟

به کف آوری «فوت سرقت‌گری» را چگونه، بی هیچ ردّپایی، سرقت علمی کنیم؟

رگ حرف ۲ ، بچه، خر و گرگ

رگ حرف ۲ ، بچه، خر و گرگ

 شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که می‌گویند: «بگذار بچه‌ی درون‌ات گاهی بیرون بیاید و بازی کند». منظور از «بچه‌ی درون» آن جنبه‌ی معصوم و بی آلایش هر بزرگسال است که ممکن است در بزرگسالی هم حفظ شده باشد و یا از دست رفته باشد. این جمله از ما می‌خواهد که اجازه دهیم […]