درس‌گفتار عبدالکریم سروش با عنوان روش نقد اندیشه ها (۴)

درس‌گفتار عبدالکریم سروش با عنوان روش نقد اندیشه ها (4)

بحث خودمان را درباره نقد اندیشه‌ها و شیوه به کار گرفتن این نقد و کیفیت ورود در نقادی، دنبال می‌کنیم؛ این چهارمین بحث است از سلسه این بحث‌هایی که تاکنون آغاز کرده‌ایم و همچنان در امور اعتباری و ارزشی هستیم و در تبیین ملاک‌ها و ویژگی‌های که این اندیشه‌ها را از سایر اندیشه‌ها می‌توانند جدا […]

درس‌گفتار عبدالکریم سروش با عنوان روش نقد اندیشه ها (۲)

درس‌گفتار دکتر عبدالکریم سروش با عنوان روش نقد اندیشه ها

اندیشه‌های پنداری دارای دو بخش بود، بخش اندیشه‌های پنداری ارزشی و بخش اندیشه‌های پنداری قراردادی؛ ذکر نمونه‌هایی از این‌ها در نوبت گذشته، گذشت و اکنون می‌خواهیم این مسئله را با بسط بیشتری عنوان کنیم و به یاری خداوند با توضیح بیشتری نشان بدهیم که در برخورد با این اندیشه‌ها چگونه معیارهایی را که قبلاً آموخته‌ایم […]

درس‌گفتار عبدالکریم سروش با عنوان روش نقد اندیشه ها (۱)

درس‌گفتار دکتر عبدالکریم سروش با عنوان روش نقد اندیشه ها

مقدمه: این رشته از دروس و مباحث بخاطر نشان دادن شیوه ی تفکر صحیح و خصوصاً جدا نمودن اندیشه های صحیح از سقیم و درست از نادرست می باشد . ما در اینجا نمی خواهیم روشی برای شناخت همه ی پدیده ها عرضه کنیم بلکه می خواهیم ببینیم وقتی با حقایقی که در جریان هست مواجه می […]

درس‌گفتار عبدالکریم سروش با عنوان روش نقد اندیشه ها (۳)

درس‌گفتار دکتر عبدالکریم سروش با عنوان روش نقد اندیشه ها

ابتداً، می‌پردازم به ذکر بعضی از نمونه‌های دیگری که در زمینه اندیشه‌های پنداری و ابزاری هست. یکی از مهم‌ترین این موارد مسئله مالکیت است؛ می‌خواهیم ببینیم که آیا مالکیت یک امر اعتباری (پنداری) و ابزاری است؟ و یا یک امر خارجی و واقعه‌ای؟ آیا وقتی شئ‌ای مملوک کسی است و کسی مالک شئ است این […]

درس‌گفتار عبدالکریم سروش با عنوان روش نقد اندیشه ها (۵)

درس‌گفتار عبدالکریم سروش با عنوان روش نقد اندیشه ها (5)

در مورد اندیشه‌های پنداری یک رشته امور مهم دیگری باقی مانده که این نوبت عرضه می‌کنیم و توجه همه شنوندگان را به این‌ها به خاطر اهمیتی که دارند جلب می‌کنیم ما تاکنون گفته‌ایم و تاکید کرده‌ایم که اندیشه‌های پنداری مشمول صدق و کذب نمی‌شوند و به روش‌های منطقی و فلسفی و بر مبنای اندیشه‌های غیر […]