پاسخ موسی غنی‌نژاد به یادداشت «آزادی‌خواهی در مسلخ برابری‌ستیزی» با عنوان «خردگریزی روشنفکر دینی»

پاسخ موسی غنی نژاد به یادداشت «آزادی‌خواهی در مسلخ برابری‌ستیزی» با عنوان «خردگریزی روشنفکر دینی»

آقای علیرضا علوی­ تبار در مقاله­ ای در سایت روزنامه سازندگی به نقد نوشته من در سیاست­نامه شماره ۱۲ پرداخته اند که مطابق معمول نوشته­ های روشنفکران دینی آکنده از مغالطه، پراکنده گویی و تناقض است و چیزی جز تکرار مکررات و طفره رفتن از پاسخ­گویی به پرسش ­های اساسی نیست. پیش از وارد شدن به بحث […]