تٲمّلی دربارهٔ «فلسفیدن» و نسبت آن با اشتباه‌ها و اشتیاق‌های آدمی

تٲمّلی دربارهٔ «فلسفیدن» و نسبت آن با اشتباه‌ها و اشتیاق‌های آدمی

 تٲمّلی دربارهٔ «فلسفیدن» و نسبت آن با اشتباه‌ها و اشتیاق‌های آدمی

300 سال به طور مطلق فكر نكرديم ، سخنرانی بابک احمدی در روز جهانی فلسفه

300 سال به طور مطلق فكر نكرديم ، سخنرانی بابک احمدی در روز جهانی فلسفه

70 سال است كه گروه فلسفه در دانشگاه ها تاسیس كرده ایم اما یك فرهنگ یا دایره المعارف درست و حسابی فلسفه نداریم. یك دیكشنری فلسفی خوب كه یك دانشجوی فلسفه بتواند به آن رجوع كند و مفاهیم اولیه فلسفی مثل تجربه و ماهیت را دریابد، نداریم. آنچه داریم هم یا ترجمه یا پراكنده یا […]