حكمت خالده در بوته نقد؛ گفت‌وگوی مصطفی ملكیان و بابك عالیخانی

حكمت خالده در بوته نقد؛ گفت‌وگوی مصطفی ملكیان و بابك عالیخانی

گفت‌وگوی مصطفی ملكیان و بابك عالیخانی حكمت خالده در بوته نقد محسن آزموده | روزنامه اعتماد، دوشنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۰ تعبیر فهلوی را شهاب الدین سهروردی (587-549 ه.ق.)، نویسنده «حكمت الاشراق»، در آثار خود برای اشاره به اندیشه ایرانی پیش از اسلام به كار برده و شخصیت‌های اساطیری و پهلوانی ایران چون فریدون را «الفهلویون» […]