چرا انسان از جدایی از معشوق آسیب می‌بیند و چه کند که نبیند؟

چرا انسان از جدایی از معشوق آسیب می‌بیند و چه کند که نبیند؟

مصطفی ملکیان: به طور کلی و به عنوان یک تجربه میخواهم یک نکته را خدمت دوستان بگویم و آن اینکه هیچ درد و رنجی از درد و رنج پشیمانی و حسرت در زندگی شدیدتر ، جای گیرتر و سوزاننده تر نیست (1). فقط این دوتاست که به هیچ وجه نمی شود با آن کنار بیاید: […]