سید حسن اسلامی اردکانی: به طعام خود بنگریم

سید حسن اسلامی اردکانی: به طعام خود بنگریم

به همت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر، در نشست‌های مجازی شب‌های ماه مبارک رمضان سیدحسن اسلامی اردکانی (استاد دانشگاه ادیان و مذاهب) در سحرگاه شنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه و در شامگاه یکشنبه ۲۸ اردیبهشت‌ماه تحت عنوان «به طعام خود بنگریم» به سخنرانی پرداخت. در ادامه می‌توانید گزارش ایکنا (خبرگزاری بین المللی قرآن) از این جلسات و فایل‌های […]

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان رزق

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان رزق

در ادبیات دینی مان وقتی بحث رزق می شود می گویند متاعی که تو از مالت داری؛ متاع یعنی بهره، مالت رزقت نیست، بهره ای که از مالت می بری رزقت است و اگر از مالت همین  جفت کفش را بهره می بری بقیه اش در واقع رزق تو نیست، تو فقط مالکشان هستی. مالکشان بودن […]