سلطنت علم در قلمرو وجدان؛ جستاری در روشنفکری،ایدئولوژی،مردم و برداشتهای ملکیان

سلطنت علم در قلمرو وجدان؛ جستاری در روشنفکری، ایدئولوژی، مردم و برداشتهای ملكيان

آه از دست این شوخان بی رسم،چه دل های سنگین دارند تا تخم جفا در زمین بی وفا کارند. این بدسگالان، بسی ریاضت و مجاهدت کردند و سال ها دود چراغ خوردند، خواستند که تقدم مشایخ  بیابند، و همچون ایشان به کرامات مشهور و معروف شوند؛ مأمولشان جز رعنایی نبود. روزبهان بقلی، شرح شطحیات فتنه […]

مقاله‌ی مصطفی ملکیان با عنوان «عیب و هنر روشنفکری»

نوشتار مصطفی ملکیان با عنوان «عیب و هنر روشنفکری»

عیب و هنر روشنفکری به یاد مصطفی رحیمی، روشنفکری که کژ نشست و راست گفت. در نوشتار «عیب و هنر روشنفکری»، نخست، سرشت فعالیت اجتماعی ای را که «روشنفکری» خوانده می شود روشن می کنم؛ سپس، به اخلاق روشنفکری، یعنی به احکام و قواعد اخلاقی ای که روشنفکران باید به آنها التزام داشته باشند، می […]

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان خودی و ناخودی در گفته‌های عرفا

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان خودی و ناخودی در گفته‌های عرفا

‫امشب نکته خودی و ناخودی در گفته های عرفا به ذهنم رسید. لذا چند دقیقه ای درباره‬ خودی و ناخودی ، با خود بودن و بی خود بودن، عرض می کنم. آیا هیچ وقت دقت کرده اید‬ ‫که هر جزئی از اجزاء عالم طبیعت به هر صورت و سیرتی که هست، هر ساختار و کارکردی که‬ ‫دارد، […]