انواع تفکر به بیان مصطفی ملکیان

انواع تفکر به بیان مصطفی ملکیان

انواع تفکر به بیان مصطفی ملکیان : 1-  نخستين نوع تفكر بشر «تفكر تحقيقي» است. تفكري كه در حوزه تحقيق به كار مي‌رود و «تحقيق» فقط در جايي به درستي استعمال مي‌شود كه ما راه‌حل مساله‌يي را يا راه‌رفع مشكلي را اصلا نمي‌دانيم چرا كه تحقيق با «ندانستن صرف» آغاز مي‌شود.