دانلود کتاب جایگزین‌های حیوانات زنده در آموزش نوین دامپزشکی

دانلود کتاب جایگزین‌های حیوانات زنده در آموزش نوین دامپزشکی

اجازه دهید این درآمد را با نقل قولی از سوگندنامۀ دامپزشکی آغاز کنیم که در آن هدف از این رشته در آن اینگونه آمده است: “اکنون که به پیشۀ دامپزشکی گام می‌نهم سوگند یاد می‌کنم با محافظت از سلامت حیوانات و کاهش درد و رنج آنها . . . دانش علمی و مهارتهای خود را […]