گزارشی از سخنرانی مصطفی ملکیان در شب بخارا، ويژه نيكوس كازانتزاكيس

گزارشی از سخنرانی مصطفی ملکیان در شب بخارا، ويژه نيكوس كازانتزاكيس

كازانتزاكیس از معنویان جهان سخنرانی مصطفی ملكیان تحت عنوان «ذهنی روشن و قلبی گرم» به مرور كتاب خاطرات همسر دوم نیكوس كازانتزاكیس، هلن، از همسرش نیكوس، اختصاص داشت. وی در ابتدا گفت: حسن عمده این كتاب آن است كه به یك معنا زندگینامه خودنوشت است، زیرا از كنار نهاده شدن نامه‌های نیكوس كازانتزاكیس فراهم آمده […]