معرفی کتاب دین و نظریه اجتماعی

معرفی کتاب دین و نظریه اجتماعی

کتاب «دین و نظریه اجتماعی» متشکل از شش گفتگوی نگارنده با تعدادی از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان اجتماعی و جامعه‌شناسان دین معاصر است: جفری الکساندر، براین ترنر، دیوید هلد، خوزه کازانوا، استیو بروس و گریس دیوی. رشته‌ای که این گفتگو‌ها را به یکدیگر پیوند می‌دهد تمرکز همه آن‌ها بر نظریه‌های مرتبط با جایگاه دین در جهان معاصر […]