سخنرانی دکتر عبدالحمید ضیایی با عنوان عقلانیت،استبداد و شاهنامه

سخنرانی دکتر عبدالحمید ضیایی با عنوان عقلانیت،استبداد و شاهنامه

شاهنامه کتاب شادی، خرد و آزادی است و هر جا که عقلانیت لگدکوب بی حرمتی شود و تحقیر شود به شاهنامه نیاز است. هر جا که هنر خوار گردد و جادو و خرافه قدر ببیند و بر صدر بنشیند و هر جا که شادی و آزادی، غایب باشند به حضور شاهنامه نیاز است…. در روزگاری […]

میزگرد اندیشه زُروان با عنوان نقد عرفان ایرانی جلسه دوم

میزگرد اندیشه زُروان با عنوان نقد عرفان ایرانی جلسه دوم

میزگرد اندیشه زُروان با عنوان ” نقد عرفان ایرانی ” جلسه دوم

سخنرانی دکتر عبدالحمید ضیایی با عنوان آیین بودا و عرفان ایرانی

سخنرانی دکتر عبدالحمید ضیایی با عنوان آیین بودا و عرفان ایرانی

سخنرانی دکتر عبدالحمید ضیایی با عنوان آیین بودا و عرفان ایرانی فرهنگسرای ملل | به همت کانون مفاخر و مشاهیر | ۲۲ دیماه ۹۴

لیلی های لیبرال ، نوشتاری از دکتر عبدالحمید ضیایی

 این نوشتار بخشی از کتاب ” لیلی های لیبرال “، نوشته ی عبدالحمید ضیایی است. پرسش هایی درباره ی ماهیت عشق های کلاسیک و مدرن . . .

میزگرد اندیشه زُروان با عنوان نقد عرفان ایرانی جلسه اول

دکتر عبدالحمید ضیایی دکتر محمود عبایی دكتر امیر حسین ماحوزی دكتر شروین وکیلی

میزگرد اندیشه زُروان با عنوان ” نقد عرفان ایرانی ” جلسه اول