قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی

 منشور حقوق شهروندی به دلایل مختلف قابل دفاع است. چراکه قانون اساسی مربوط به سال ۵۸ است. به همین دلیل تحولات جدید تئوریکی و نظری در زمینه عدالت، آزادی و یا مباحثی از این دست ،که  در آن نیامده است می‌تواند در قالب منشور پیش بینى شود ، به شرطی که در جهت ارتقاء حقوق […]