گاهانِ زرتشت و زایش یزدان‌شناسی فلسفی

گاهانِ زرتشت و زایش یزدان‌شناسی فلسفی

صوت بخشی از گام پنجم کلاس اسطوره‌شناسی ایرانی گاهانِ زرتشت و زایش یزدان‌شناسی فلسفی دکتر شروین وکیلی | 94/06/25 | کانون معماران معاصر | موسسه‌ی فرهنگی خورشید راگا

صوت سخنرانی معنادار کردنِ مکان از دکتر شروین وکیلی

صوت سخنرانی معنادار کردنِ مکان از دکتر شروین وکیلی

دکتر شروین وکیلی | معنادار کردنِ مکان | ادیبهشت ماه سال 1393 دانشگاه علمی کاربردی هنر، واحد ۴۶

صوت سخنرانی رفتار لانه‌سازی حشرات اجتماعی

دانلود شروین وکیلی

صوت سخنرانی‌ رفتار لانه‌سازی حشرات اجتماعی از دکتر شروین وکیلی کانون معماران معاصر | 25 آبان 94

جامعه‌شناسی تاریخی مکانهای مقدس ، دکتر شروین وکیلی

جامعه‌شناسی تاریخی مکانهای مقدس ، دکتر شروین وکیلی

سخنرانی دکتر شروین وکیلی با عنوان جامعه‌شناسی تاریخی مکانهای مقدس

دانلود کتاب جامعه‌شناسی جوک و خنده از دکتر شروین وکیلی

دکتر شروین وکیلی

گزیده‌ای از مقدمه کتاب: بخش مهمی از رفتارهای اجتماعی آدمی، به شکلی با این پدیده درگیر است. می‌‏بینیم که عناصر زبانی خاصی، برای القای این رفتار تکامل یافته‌‏اند، و سلسله مراتب اجتماعی مشخصی بر مبنای آن شکل گرفته است. با نگاهی کوتاه به دانش جانورشناسی و عصب‌‏شناسی، خواهیم دید که خنده هدیه‏‌ی خدایان، یا وجه […]