صوت جلسات متن خوانی کتاب جمهوری افلاطون از دکتر مهدی ناظمی

کتاب جمهوری افلاطون ، دکتر سید مهدی ناظمی

کتاب جمهوری افلاطون یکی از تاریخ ساز ترین متون فلسفی جهان است. درسگفتار حاضر تلاشی است برای مطالعه با تأنی و تأمل درباره وجوه کمتر دیده شده این متن غنی. صوت جلسات متن خوانی کتاب جمهوری افلاطون ، با حضور دکتر سید مهدی ناظمی

درسگفتار تاریخ فلسفه غرب از دکتر سید مهدی ناظمی

دانلود صوت درسگفتار تاریخ فلسفه غرب از دکتر سید مهدی ناظمی

چگونگی ورود به عالم فلسفه برای افرادی که به صورت کلاسیک در دانشگاهها مشغول به تحصیل فلسفه نیستند، کار ساده ای نیست. بماند که بسیاری از دانشجویان شاغل به تحصیل نیز نمی توانند بین پرسشهای اصلی فلسفه و تاریخ فلسفه ارتباطی برقرار کنند. این دوره کوتاه، آزمایشی است از ورود به عالم فلسفه بر اساس […]