صوت مناظره دکتر خسروپناه و دکتر خسرو باقری

وحدت حوزه و دانشگاه ، علوم انسانی اسلامی

نشست علمی «تحول در علوم انسانی» با مناظره حجت الاسلام دکتر خسروپناه و دکتر خسرو باقری در این نشست علمی که به جایگاه تحول در علوم انسانی اسلامی و وحدت حوزه و دانشگاه اختصاص داشت، حجت الاسلام خسروپناه و دکتر باقری در این مقوله به مناظره پرداختند که در ادامه سخنان آنان می آید . […]