درس‌گفتار انسان شناسی اسلامی از حسین سوزنچی (11-14)

درس‌گفتار انسان شناسی اسلامی از دکتر حسین سوزنچی

توضیح دکتر حسین سوزنچی پیرامون درس‌گفتار انسان شناسی اسلامی : امسال (سال تحصیلی ۹۴-۹۵) سومین سالی است که تدریس درسی با عنوان انسان شناسی اسلامی را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه باقرالعلوم (که اغلب دانشجویان دارای سابقه طلبگی می باشند) عهده دار شده ام. بحثهای آنتروپولوژی غربیها با اغلب بحثهایی که با عنوان انسان شناسی اسلامی نوشته […]

درس‌گفتار انسان شناسی اسلامی از حسین سوزنچی (1-5)

درس‌گفتار انسان شناسی اسلامی از دکتر حسین سوزنچی

توضیح دکتر حسین سوزنچی پیرامون درس‌گفتار انسان شناسی اسلامی : امسال (سال تحصیلی ۹۴-۹۵) سومین سالی است که تدریس درسی با عنوان انسان شناسی اسلامی را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه باقرالعلوم (که اغلب دانشجویان دارای سابقه طلبگی می باشند) عهده دار شده ام. بحثهای آنتروپولوژی غربیها با اغلب بحثهایی که با عنوان انسان شناسی اسلامی نوشته […]

دوره تخصصی آشنایی با نظام سلامت در اسلام (پنج جلسه)

دوره تخصصی آشنایی با نظام سلامت در اسلام، دکتر احمد پاکتچی

دوره تخصصی آشنایی با نظام سلامت در اسلام باهمکاری معاونت طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشکده طب سنتی و انجمن علمی طب سنتی به مدت یک هفته از صبح شنبه ۷ شهریورماه تا پایان روز چهارشنبه ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۴ در محل ساختمان هروی دانشکده طب سنتی برگزار شد. این دوره تخصصی ویژه اعضای […]

درس‌گفتار انسان شناسی اسلامی از حسین سوزنچی (6-10)

درس‌گفتار انسان شناسی اسلامی از دکتر حسین سوزنچی

توضیح دکتر حسین سوزنچی پیرامون درس‌گفتار انسان شناسی اسلامی : امسال (سال تحصیلی ۹۴-۹۵) سومین سالی است که تدریس درسی با عنوان انسان شناسی اسلامی را در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه باقرالعلوم (که اغلب دانشجویان دارای سابقه طلبگی می باشند) عهده دار شده ام. بحثهای آنتروپولوژی غربیها با اغلب بحثهایی که با عنوان انسان شناسی اسلامی نوشته […]