معرفی کتاب ژرفای اندیشه

کتاب ژرفای اندیشه حاصل یک سری گفتگوهای علی اوجبی با فیلسوف اسلامی معاصر ،دکتر ابراهیمی دینانی می باشد .

کتاب ژرفای اندیشه حاصل یک سری گفتگوهای علی اوجبی با فیلسوف اسلامی معاصر ،دکتر ابراهیمی دینانی می باشد . در این کتاب که مربوط به نشر وایا است ، مسائلی جدی همچون آغازشناسی ، مفهوم و گستره و چرایی وحدت هستی مطلق (توحید) ، عدل شناسی ، پیامبرشناسی و مساله خاتمیت و همچنین امام شناسی مورد […]

مقاله رسالت اندیشمندان دینی در زمینه ی ارائه دین در عصر حاضر

مقاله رسالت اندیشمندان دینی در زمینه ی ارائه دین در عصر حاضر، دکتر ابراهیمی دینانی

مقاله رسالت اندیشمندان دینی در زمینه ی ارائه دین در عصر حاضر در گفتگو با دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی این مقاله حاصل گفتگوی چند تن از اعضای هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع) است که درباره بهترین روش عرضه ی دین در جهان کنونی با حضور دکتر ابراهیمی دینانی صورت گرفته است که در فصلنامه مصباح منتشر […]