ارسطو، آکویناس، دکارت و کانت در مورد «رنج حیوانات» چگونه می‌اندیشند؟

ارسطو، آکویناس، دکارت و کانت در مورد «رنج حیوانات» چگونه می‌اندیشند؟

۴۰ سال پیش «پیتر سینگر» کتابی با عنوان «آزادی حیوانات» نوشت؛ این کتاب آغازی برای «بازبینی روابط بین انسان و حیوان» و نقدی اخلاقی بر «دامداری صنعتی» بود. خانواده سینگر که اصالتاً اتریشی بودند، در زمان به قدرت رسیدن نازی ها، اتریش را به مقصد استرالیا ترک کردند و سینگر در شهر ملبورن استرالیا به […]

توصیه‌های دکارت برای چگونه خواندن متون فلسفی

دوباره می‌خوانم پس می‌فهمم ( توصیه‌های دکارت برای چگونه خواندن متون فلسفی)

دوباره می‌خوانم پس می‌فهمم ( توصیه‌های دکارت برای چگونه خواندن متون فلسفی) هر شخصی که تصمیم به خواندن یکی از متون اصلی فلسفی گرفته باشد، می‌داند که در بسیاری از موارد، این کار ساده‌ای نیست! خوشبختانه، فیلسوف و ریاضی‌دان فرانسوی رنه دکارت (۱۵۹۶-۱۶۵۰) توصیه‌های مفیدی برای چگونه خواندن یک متن فلسفی به ما ارائه کرده […]

تحلیل از نگاه دکارت ، مور و فیلسوفان تحلیلی

تحلیل از نگاه دکارت ، مور و فیلسوفان تحلیلی - جلسه 6 درسگفتار تحلیلی فلسفی - موضوع : بحث تخصصی فلسفی - دی ماه 88

دکارت میگفت ما فقط باید به معلومات واضح و متمایز خودمان اکتفا کنیم. اصلا چیزی را میشود جزء معلومات به حساب آورد که این دو ویژگی را داشته باشد: وضوح و تمایز. اگر به چیزی غیرواضح و غیرمتمایز باور داشته باشیم، آن چیز معرفت (gnosis/ knowledge)  نیست، عقیده (doxa/ believe) است. فقط آنچه واضح و متمایز است، […]

درس‌گفتار متن‌خوانی تأملات دکارت از علی نجات غلامی

در درس‌گفتار «متن‌خوانی تأملات دکارت» ، علی نجات غلامی می کوشد به شیوه ای اساسی وارد عالم پدیدارشناسی و پس زمینه های آن در تاریخ فلسفه مدرن شود. ازآنجاکه هوسرل در آغاز سخنرانی های پاریس – که متن مبسوط آنها تأملات دکارتی است – پدیدارشناسان را نودکارتیان راستین می نامد، وی می کوشد نخست تأملات […]