سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «مرگ و تأمّلی در مفهوم دوستی (عشق)»

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان «مرگ و تأمّلی در مفهوم دوستی (عشق)»

انواعِ دوستی [عشق]: ما باید در باب مفهوم دوستی، پدیده‌هایی را از هم جدا کنیم، هر چند همه آنها در زبان فارسی با لفظی واحد خوانده می‌شوند.

رگ حرف ۱۱ ، آیا مروّت با دوستان همیشه نشانه اخلاقی بودن است؟

رگ حرف 11 ، آیا مروّت با دوستان همیشه نشانه اخلاقی بودن است؟

چه انسان شریفی است! آیا مروّت با دوستان همیشه نشانه اخلاقی بودن است؟ واعظان و عالمان اخلاق بارها گوشزد کرده‌اند که از داوری در باب دیگران پرهیز باید کرد. این، در کل، توصیه بجایی است. اصولا تا ضرورت پیدا نکند بهتر است از داوری، چه مثبت و چه منفی، در باب دیگران پرهیز کرد. اما […]