دوراهی اخلاقی در ماجرای پلاسکو

دوراهی اخلاقی در ماجرای پلاسکو

سی دی ماه سال جاری (۱۳۹۵) ساعت ۱۱:۳۰ دقیقه صبح خبری تمام ایران را به بهت و حیرت فرو برد: «ساختمان پلاسکو فروریخت». در زمان نگارش این مطلب و پس از گذشت بیش از یک هفته از این ماجرا هنوز کار آواربرداری و خارج کردن پیکرهای جان باختگان پلاسکو به اتمام نرسیده است. در این […]