کتاب در رهگذار باد و نگهبان لاله از مصطفی ملکیان منتشر شد

کتاب در رهگذار باد و نگهبان لاله از مصطفی ملکیان منتشر شد

جلد نخست کتاب « در رهگذار باد و نگهبان لاله » که شامل برخی سخنرانی های استاد ملکیان مربوط به سال های پیش از ۱۳۸۲ است توسط نشر نگاه معاصر منتشر شد. این کتاب مقدمه استاد ملکیان را با خود ندارد و با مسئولیت ناشر منتشر گردیده اما با پرسشی که یکی از دوستان از […]

نقد امیر صائمی بر کتاب «در رهگذار باد و نگهبان لاله»

نقد امیر صائمی بر کتاب «در رهگذار باد و نگهبان لاله»

مقاله «کدام لاله در رهگذار باد است؟ نقد امیر صائمی بر کتاب “در رهگذار باد و نگهبان لاله نوشته مصطفی ملکیان” در دومین شماره «فصلنامه تخصصی نقد کتاب اخلاق، علوم تربیتی و روانشناسی» منتشر شده است.