صوت جلسات ملکیان شناسی از دکتر سروش دباغ

صوت جلسات ملکیان شناسی از دکتر سروش دباغ

20 جلسه سخنرانی با موضوع بازخوانی آثار مصطفی ملکیان ( ملکیان شناسی ) سخنران: دکتر سروش دباغ مکان:بنياد سهروردي، تورنتو، كانادا تاریخ شروع جلسات: 14 فروردين 1395 تاریخ پایان جلسات: ادامه دارد…