درس‌گفتارهای «روانشناسی اگزیستانس» از حسین دباغ

درس‌گفتارهای «روانشناسی اگزیستانس» از حسین دباغ

سلسله جلسات «درس‌گفتارهای روانشناسی اگزیستانس» با تدریس دکتر حسین دباغ در تیر و مرداد ۱۳۹۵ طی چهار جلسه در آکادمی اگزیستانسیل برگزار شده است.