صوت جلسات متن خوانی کتاب جمهوری افلاطون از دکتر مهدی ناظمی

کتاب جمهوری افلاطون ، دکتر سید مهدی ناظمی

کتاب جمهوری افلاطون یکی از تاریخ ساز ترین متون فلسفی جهان است. درسگفتار حاضر تلاشی است برای مطالعه با تأنی و تأمل درباره وجوه کمتر دیده شده این متن غنی. صوت جلسات متن خوانی کتاب جمهوری افلاطون ، با حضور دکتر سید مهدی ناظمی

درس‌گفتارهای افلاطون از دکتر اکبر جباری

درس‌گفتارهای افلاطون از دکتر اکبر جباری

آریستوکلس ملقب به افلاطون یا پلاتون ‏(۴۲۸/۴۲۷ پ.م. تا ۳۴۸/۳۴۷ پ. م) دوّمین فیلسوف از فیلسوفان بزرگ سه‌گانه یونانی (سقراط، افلاطون و ارسطو) است. افلاطون نخستین فیلسوفی است که آثار مکتوب از او به جا مانده است.. همچنین بسیاری او را بزرگ‍ترین فیلسوف تاریخ می‌دانند.