متن مصاحبه با رضا داوری اردکانی با عنوان: فیلسوف، از همه ایدئولوژی ها آزاد است

متن مصاحبه با رضا داوری اردکانی با عنوان: فیلسوف، از همه ایدئولوژی ها آزاد است

«یک‎بار به استاد دکتر حائری یزدی عرض کردم عکستان را بدهید در مجله چاپ کنیم…، گفت سالبه جزییه عکس ندارد. حال آقای عکاستان دارند از این سالبه جزییه‎ای که من باشم عکس می‎گیرند» این جمله را دکتر داوری می‎گوید به محمدرضا که در حین گفت‎وگو مشغول عکاسی است و این فروتنی مردی را می‎نماید که […]

مقاله گفتگوی اساتید فلسفه پیرامون فلسفه هگل

مقاله گفتگوی اساتید فلسفه پیرامون فلسفه هگل

این فایل ، حاوی متن سه گفتگوی اساتید فلسفه همچون آقایان کریم مجتهدی ، ابراهیمی دینانی ، داوری اردکانی ، اعوانی و خامنه ای ، پیرامون نقد و بررسی فلسفه هگل می باشد که بین سالهای ۸۰ و ۸۱ توسط خردنامه صدرا ، صورت گرفته است.