مناظره محمدمهدی اردبیلی و آرش حیدری با عنوان «تاریخ (ایران)، هگل یا فوکو؟»

مناظره محمدمهدی اردبیلی و آرش حیدری با عنوان «تاریخ (ایران)، هگل یا فوکو؟»

انجمن علمی ـ دانشجویی جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی مناظره فلسفی- جامعه شناختی «تاریخ (ایران)؛ هگل یا فوکو» را بین محمدمهدی اردبیلی و آرش حیدری برگزار کرد. به گزارش عطنا، در این مناظره، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ در سالن ارشاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد  بحثهای علمی و به اصطلاح جامعه شناسان […]

میزگرد نقد فلسفه‌ اسلامی با حضور مصطفی ملکیان

میزگرد نقد فلسفه ی اسلامی با حضور مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان: بنده فلسفه‌ی اسلامی را یک مفهوم تقریبا بلامصداق می‌دانم. بر این اساس، در ادامه بر چند نکته تاکید می‌کنم و سپس به ادله این مدعا می‌پردازم…