نخستین همایش علمی امید اجتماعی در ایران

نخستین همایش علمی امید اجتماعی در ایران

نخستین همایش «امید اجتماعی در ایران» در روزهای هفتم و هشتم اسفندماه ۱۳۹۶ از سوی موسسه رحمان با همکاری ۲۱ انجمن علمی، دانشکده، مرکز پژوهشی، نهاد مدنی و دستگاه اجرایی در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد. در این نشست؛ چیستی مفهوم و دستاوردهای نظری در حوزه امید اجتماعی، وضعیت امید اجتماعی […]