کولبری علمی در مصاحبه با هدایت علوی‌تبار

کولبری علمی در مصاحبه با هدایت علوی‌تبار

کولبری علمی مصاحبه با خبرگزاری ایلنا (سال 1398) ایلنا: پس از انتشار کتاب «ملاحظات درباره دانشگاه» سید جواد طباطبایی، مجدداً بحث پیرامون مساله دانشگاه و روندهای ناظر برآن بالا گرفته است. این بحث‌ها هم از جهت پرسش از خود ایده دانشگاه و هم از جهت نقد روندهای حاکم بر دانشگاه صورت گرفته و به موجی […]