هنر از دست رفته ی مباحثه‌ی دموکراتیک، مایکل سندل (زیرنویس فارسی)

هنر از دست رفته ی مباحثه‌ی دموکراتیک، مایکل سندل (زیرنویس فارسی)

مایکل سندل می گوید دموکراسی با گفتگوی مدنی رشد می‌کند— ولی خجالت‌آور است كه ما به آن ممارست نداریم. او با همراهي شرکت کنندگان کنفرانس تد مرور جالبي دارد بر پرونده‌ی اخیر دادگاه عالی آمریکا (بین فدراسیون گلف حرفه‌ای آمریکا و آقای مارتین) که نتیجه‌ی اون مولفه مهمی در خصوص عدالت رو آشکار می کنه.