تئوری‌هایی برای چرایی خواب دیدن

سه هزار سال پیش از میلاد، پادشاهان بین النهرینی، رویاهایشان را بر روی لوح‌های مومی ثبت می‌کردند و شرح می‌دادند. ۱۰۰۰ سال بعد مصریان باستان یک کتاب رویا نوشتند که در آن بیش از ۱۰۰ها رویا معنی‌هایشان را طبقه‌بندی کردند. ما از آن زمان تا کنون، در راه تلاش برای فهم علت رویا دیدن توقف […]