رگ حرف ۲ ، بچه، خر و گرگ

رگ حرف ۲ ، بچه، خر و گرگ

 شاید شما هم این جمله را شنیده باشید که می‌گویند: «بگذار بچه‌ی درون‌ات گاهی بیرون بیاید و بازی کند». منظور از «بچه‌ی درون» آن جنبه‌ی معصوم و بی آلایش هر بزرگسال است که ممکن است در بزرگسالی هم حفظ شده باشد و یا از دست رفته باشد. این جمله از ما می‌خواهد که اجازه دهیم […]