نشست «ایران همین جا است که ایستاده‌ایم»

نشست «ايران همين جا است كه ايستاده‌ايم»

نشست «ایران همین جا است که ایستاده‌ایم» با حضور موسی غنی‌نژاد، سیدجواد طباطبایی، داود فیرحی، حکمت‌الله صالحی و رضا داوری اردکانی در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی و در تاریخ  ١۵ دی ١٣٩۵ انجام گرفت.