نشست «ايران همين جا است كه ايستاده‌ايم»

نشست «ايران همين جا است كه ايستاده‌ايم»

نشست «ايران همين جا است كه ايستاده‌ايم» با حضور موسی غنی‌نژاد، سیدجواد طباطبایی، داود فیرحی، حکمت‌الله صالحی و رضا داوری اردکانی در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی و در تاریخ  ١٥ دی ١٣٩٥ انجام گرفت.