درباره‌ی یک اتهام عجیب و ناروا

درباره‌ی یک اتهام عجیب و ناروا

استاد گرامی جناب آقای دکتر عبدالکریم سروش در فایل صوتی‌ای که اخیرا منتشر کرده‌اند در پاسخ به منتقدان گفته‌اند که حکومت ایران از اصلاح‌طلبان خواسته‌است که دکتر سروش را نقد کنند تا بتوانند به حاکمیت برگردند، منتقدانی که مورد اشاره‌ی ایشان بوده‌اند هم در اجابت امر حاکمان چنین کرده‌اند و همچنین این منتقدان ذره‌ای دغدغه‌ی […]

پاسخ استدلال‌محور بهتر از «بولتن‌نویسِ سپاه» خواندنِ منتقد است

پاسخ استدلال‌محور بهتر از «بولتن‌نویسِ سپاه» خواندنِ منتقد است

در پاسخ به درخواستم از استاد عبدالکریم سروش برای پاسخ دادن به نقدهای آرش نراقی و اکبر گنجی به ایشان، فرزندشان سروش دباغ در فایلی صوتی در کانال تلگرام‌شان نکاتی را طرح کرده‌اند.

چیستی مناسبات اقتصادی ما و جهت گیری ایدئولوژی ها

چیستی مناسبات اقتصادی ما و جهت گیری ایدئولوژی ها

چیستی مناسبات اقتصادی ما و جهت گیری ایدئولوژی ها

نشست زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان

نشست زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان

نشست «زمینه های اجتماعی و سیاسی شکل گیری راست افراطی در جهان» سه‌شنبه ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با سه سخنرانی توسط حمیدرضا جلائی پور، الکساندر آزادگان و سید جواد میری ارائه شد.