سخنرانی حسین ابوالحسن تنهایی با عنوان چیستی جامعه شناسی نظری

سخنرانی حسین ابوالحسن تنهایی با عنوان چیستی جامعه شناسی نظری

نخستین نشست گروه جامعه شناسی نظری با عنوان « گفتگویی پیرامون چیستی جامعه شناسی نظری » و سخنرانی دکتر ح.ا.تنهایی روز سه شنبه ۲۷ مهرماه ۱۳۹۵ در سالن کنفرانس انجمن جامعه شناسی ایران برگزار شد. در ابتدای نشست، دبیر گروه پس از شرح مختصری از فعالیت‌های گروه سابق و غیرفعال جامعه‌شناسی نظری و معرفی مدیر […]