تحلیل بزه دیده شناختی فیلم فروشنده

تحلیل بزه دیده شناختی فیلم فروشنده

تحلیل بزه دیده شناختی فیلم فروشنده با حضور جواد طوسی (قاضی بازنشسته و منتقد سینما) و دکتر عباس شیری (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)