مصاحبه دکتر عبدالکریم سروش با استاد مرتضی مطهری (صوت و متن)

مصاحبه دکتر عبدالکریم سروش با استاد مرتضی مطهری

چندی قبل سایت تبیان دو فایل صوتی با عنوان “مصاحبه در مورد جمهوری اسلامی” منتشر نمود که در آن دکتر عبدالکریم سروش به مصاحبه با استاد مرتضی مطهری می پردازد. سپس سایت تاریخ ایرانی متن آن را منتشر کرد…